Google+ POEREZII (4) | ComiCultural

luni, 16 decembrie 2013

POEREZII (4)

Galatea of the Spheres  - 1952
Salvador Dali
PSI-lunatic ... Rostogolind înțelesuri


Știam. Te nestemasem prematur.
Tu, diademă. Eu, neprețioasă piatră.
Icoană făcătoare de obscur!,*
Te hărțuiam c-o stea iconolatră.

Predestinai un melos dulce-acru,
Solfegiu - tu... Eu, disonant arpegiu...
Mă în-cântai cu-n sacru simulacru,
Te des-cântam cu-n tandru sacrilegiu.

Pelerinai prin logosuri alese,

Dar locuiai ambiguul eres.
Eu traduceam din limbi neînțelese,
Fiind tradus de-al tău neînțeles!...

_____________________________________

Alți PSIlunei,
Mai hărnicei,
Mai fecundați de har
Mai spornici literar ... GĂSIȚI AICI!

*notă: am plasat intenționat, nu eronat, punctuația (!,) după ”Icoană făcătoare de obscur”

CU SPERANȚA CĂ PSI VA FI DE ACORD,  AM COMPUS ACEASTĂ MICĂ PSILUNEALĂ CU DUBLĂ DEDICAȚIE: MĂ REFER ȘI LA TEMA ”A SOLFEGIA”, PROPUSĂ DE IREALIA AICI
M-AM GÂNDIT CĂ O ALIPIRE TEMATICĂ ÎNTRE CELE DOUĂ AMFITRIOANE AR FI CEL MAI CRĂCIUNESC GEST PE CARE L-AȘ PUTEA FACE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati...daca existati...